Waarom een accountant?

De accountants van ons kantoor zijn specialisten op financieel en administratief gebied. Accountants verrichten controles en zijn ook deskundigen op het gebied van fiscale wetgeving. Zij zijn vertrouwenspersoon van ondernemers in het MKB. Dé Partner voor iedere MKB-ondernemer.

Wat doet een accountant?

Een accountant stelt jaarrekeningen op en andere financiële verantwoordingen, waarbij samenstellings- beoordelings- of accountantsverklaringen worden afgegeven. 
Dat is vaak nodig voor de bank, subsidieaanvraag, organisaties zoals SGR e.d.
Gebruikers hechten veel waarde aan de verklaring van een accountant.
Er hierin zit ook het essentiële verschil tussen een accountantskantoor en een administratiekantoor. Alleen accountantskantoren mogen dergelijke verklaringen afgeven.

En wat nog meer?

U kunt onze accountants en adviseurs uiteraard ook raadplegen bij financieel-administratieve adviesopdrachten, overnames, opvolging, start of beëindiging van uw bedrijf.
Zij voorzien u van fiscale, economische, sociale en juridische adviezen. Daarnaast bieden wij een groot aantal klanten managementondersteuning of advisering bij automatiseringsvraagstukken.

Hoe houden jullie je vakkennis op peil?

Na afronding van de opleiding en het praktijkgedeelte zijn onze accountants niet klaar met studeren. Zij zijn verplicht om hun kennis jaarlijks up-to-date te houden.
Ieder jaar moeten zij door middel van studie of training een vastgesteld aantal PE-punten halen. (PE staat voor Permanente Educatie.)

Kwaliteit?

Iedere gecertificeerde accountant staat ingeschreven in het accountantsregister van het NBA.
Het accountantsberoep heeft een wettelijke basis en is onderworpen aan gedrags-en beroepsregels en tuchtrecht.
Periodiek worden accountants getoetst op de kwaliteit door de Raad van Toezicht van de beroepsorganisatie. 
Ons kantoor is de afgelopen jaren al 2 maal getoetst met daarbij het predicaat: "Voldoet op alle onderdelen".