Waarom een belastingadviseur?

Onze belastingadviseurs kunnen u adviseren over uw bestaande en toekomstige fiscale positie. Daarnaast verzorgen wij de aangiften van alle voorkomende belastingen. Samen zorgen we ervoor dat u zo weinig mogelijk belasting betaalt - uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Is iedere belastingadviseur goed gekwalificeerd?

Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk vastgelegd. In tegenstelling tot de ons omringende landen, mag iedereen in Nederland zich op het uiterst complexe gebied van de belastingadviezen begeven. Zie als ondernemer dan maar eens het kaf van het koren te scheiden. Door een universitair of hbo-geschoolde en aantoonbaar ervaren belastingadviseur te raadplegen, bent u verzekerd van kwaliteit. Onze adviseurs zijn in het bezit van een kwaliteitskeurmerk en ingeschreven in het Register Belastingadviseurs.

Wat maakt een gekwalificeerde belastingadviseur beter dan een gewone adviseur?

Daar zijn verschillende redenen voor te geven. Zo heeft een gekwalificeerde belastingadviseur een universitaire of hbo-opleiding op fiscaal gebied doorlopen en afgerond. Ook is hij verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door continu cursussen te volgen. Hij beschikt bovendien vaak over bepaalde extra specialismen (denk aan estate planning). Een gekwalificeerde adviseur is verder gebonden aan het reglement voor de beroepsuitoefening. U mag er daardoor op vertrouwen dat uw belastingadviseur zich onderscheidt door zijn integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring.

Kortom: een belastingadviseur is uw bondgenoot in al uw fiscale zaken. Hij verdedigt uw belangen voor honderd procent, gaat samen met u op verkennend onderzoek uit en legt dwarsverbanden. Op deze wijze komt hij, binnen de mogelijkheden van het belastingrecht, met voorstellen die passen bij uw persoonlijke omstandigheden.