Bedrijfsovernames / opvolging

Een specialisatie van ons kantoor is het begeleiden van bedrijfsovernames en de opvolging in het bedrijf.

Verkoopklaar maken of bedrijf verkopen

Uw bedrijf verkopen: dat is niet een besluit dat u even neemt. Per slot van rekening is het uw levenswerk. Juist omdat ook emoties een grote rol spelen, is een objectieve adviseur naast u van groot belang. Een goede voorbereiding is essentieel. Overleg dus tijdig met ons. Zo kunnen wij u een gedegen advies kunnen geven en u begeleiden om de onderneming verkoopklaar te maken. Een (aspirant)koper kijkt immers niet alleen naar de organisatie in al haar facetten, maar ook naar de te behalen rendementen. Een vrijblijvend gesprek met ons is een goede start. Het kost niets en kan veel opleveren.

Ook bedrijfsovernames in de familiesfeer kunnen wij begeleiden. Onze hulp stopt niet als de deal gesloten is. De koper (familie of externe koper) moet immers verder met de gekochte onderneming en de verkoper gaat zijn leven anders inrichten. Discipline in financiële en estate planning is daarbij erg belangrijk.

Waardering
'Wat is mijn bedrijf waard?' Dat is een belangrijke vraag. '5x de winst, 2x de omzet' - dat wordt wel eens gezegd. De waarde van een onderneming hangt echter af van meerdere factoren. Als adviseur bedrijfsopvolging van het Register Adviseur Bedrijfsopvolging (RAB) kunnen wij voor u een bedrijfswaardering verzorgen.

Bedrijf kopen
Ook als u een bedrijf wilt kopen kunnen wij het proces begeleiden. Veel strategische kopers willen hun positie in de markt versterken door een fusie of overname.
Wij begeleiden Management-Buy-In (MBI) en Management-Buy-Out (MBO). Hierbij vindt de koop plaats door werknemers of externe managers. 

Due diligence
De Engelse term 'due diligence' betekent 'gepaste zorgvuldigheid'. Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico's en kansen van de over te nemen onderneming. Het uitvoeren van een grondig due diligence onderzoek is onmisbaar bij de koop van een onderneming.

Maar ook kunnen wij een due diligence onderzoek bij het bedrijf verrichten dat wil gaan verkopen. Een zogenaamde 'vendor due diligence'. Dit voorkomt verrassingen bij het te verrichten onderzoek door de koper en vormt een goede voorbereiding op de verkooponderhandelingen.

 

Wij zijn aangesloten bij
RAB (Register Adviseurs Bedrijfsopvolging)